Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals. Onder accreditatie van DNV GL ben ik door Noloc gecertificeerd en opgenomen in het beroepsregister. Ik heb hiervoor moeten aantonen diepgaande kennis en ervaring te hebben op het gebied van mensgerichte vakken en kundig te zijn op het gebied van loopbaan en arbeidsmarkt. Ook zijn mijn coachende competenties en mijn professionele attitude getoetst.

Als gecertificeerd loopbaanprofessional ben ik gebonden aan de gedragscode en het klachtenreglement van Noloc. De gedragscode schrijft onder andere voor dat leden alles wat zij te weten komen vertrouwelijk behandelen en dat zij daarover alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt aan de opdrachtgever rapporteren. Verder houdt de code in dat de leden zich voortdurend ontwikkelen om optimaal te kunnen blijven functioneren. Zij nemen bij de beroepsuitoefening de grenzen van hun deskundigheid in acht en streven naar een hoog niveau van professionaliteit.

drs. Betty Wijntjes RL
Waalsdorperweg 263
2597 HW Den Haag

persoonlijk@bettywijntjes.nl 
06 - 20 47 35 57

KvK Haaglanden: 27289844
Privacyverklaring
Gedragscode Noloc